Välgörenhet

Välgörenhet 2020

Även i år går välgörenheten till Majblomman. (www.majblomman.se).


Under mer än 100 år har pengarna som samlats in hjälpt barn i ekonomiskt utsatta situationer runt om i landet. Majblomman är en ideell organisation som med outtröttlig kraft arbetar för att minska barnfattigdomen och verka i barnens närhet och för att påverka politiker i frågor som rör barns välbefinnande.Vi arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till.

Majblomman 110 år!